Členské příspěvky !!!

Důležitá informace pro všechny hráče, trenéry i funkcionáře našeho oddílu - členské příspěvky za 2.pololetí letošního roku by měly být zaplacené do konce září 2020 - tak pozor čas se krátí ..........


Členské příspěvky jsou důležitou a nedílnou součástí oddílového rozpočtu, hradí se z nich zejména pronájmy hal a tělocvičen na mistrovská utkání, turnaje či tréninky, cestovní náklady na všechna utkání či turnaje, náklady na rozhodčí a mnohé další a další výdaje, nezbytné k běžné činnosti všech našich týmů, což je částka rozhodně nemalá. Oddíl z nich navíc hradí každému svému členovi každoroční poplatek za individuální startovné / 350,-Kč / - od přípravky po dospělé, licence trenérům, rozhodčím atp.

Na letošní rok je výše členských příspěvků stanovena 2.200,-Kč, a částka je rozdělena půl na půl na 1. a 2.pololetí / po 1.100,-Kč /.  

Členské příspěvky lze uhradit následovně: HOTOVĚ - členové všech mládežnických týmů zaplatí u svých trenérů na jednotlivých trénincích v týdnu, všichni dospělí mohou platit PO+ST+PÁ na tréninku mužů. A kdokoliv může zaplatit - po dohodě ve sportovní hale BIOS v Puškinské ulici – Vobořil Petr, hazena@sajp.cz, 723 266 082. Zde je možné vyzvednout si potvrzení pro pojišťovnu, zaměstnavatele atp. Druhou možností je platba PŘEVODEM na účet oddílu – číslo účtu 441690369/0800, variabilní symbol 009, do zprávy pro příjemce je nutno napsat: "ČP + jméno a příjmení hráče".