Členské příspěvky na rok 2022.

Z jednomyslného rozhodnutí výboru oddílu házené ze dne 11.1.2022 se upravuje výše členských příspěvků na letošní rok a to ..........


S přihlédnutím na nižší příjmy oddílu z pravidelných dotačních titulů a naopak všeobecné zvyšování cen / hlavně energií atp. / rozhodl výbor oddílu o navýšení členských příspěvků na letošní rok na částku 3.000,-Kč.

Částka je opět rozdělena na dvě poloviny dle pololetí, na to první je povinností všech členů - aktivních hráčů, trenérů, jejich asistentů, rozhodčích či funkcionářů - zaplatit částku 1.500,-Kč do poloviny března 2022, na druhé je povinností zaplatit částku 1.500,-Kč do poloviny října 2022.

V případě sourozenců - aktivních hráčů - se pololetní částka u druhého / popř. třetího / snižuje o 200,-Kč, tedy na 1.300,-Kč / popř. na 1.100,-Kč /.

V případě finančních problémů v rodině / např. neúplné atp. / je možno po dohodě platit později, ve splátkách aj.

Výběr členských příspěvků probíhá stejně jako v letech minulých - buď platbou v hotovosti - vybírá Petr Vobořil  / mobil 723 266 082, email hazena@sajp.cz / ve sportovní hale BIOS, nebo převodem na účet oddílu - 441690369/0800, variabilní symbol 009. Do zprávy pro příjemce nutno napsat: ČP + příjmení hráče. Pokud někdo potřebuje doklad pro pojišťovnu či zaměstnavatele, po dohodě mu bude vystaven.

Tak prosím neváhejte z placením, jarní část mistrovské sezony se nám blíží, s tím i zimní přípravné turnaje či utkání a tréninková činnost v nejrůznějších kutnohorských sportovních zařízení je samozřejmostí. To vše a mnoho dalšího náš oddíl stojí velké finanční prostředky a členské příspěvky jsou jednou z jeho důležitých příjmů.