Náš oddíl získal statut sportovního střediska ČSH.

Již před letošními prázdninami bylo rozhodnuto, že čtyři středočeské oddíly – HÁZENÁ Mělník, TJ JISKRA Zruč nad Sázavou, TJ SOKOL Úvaly a TJ SPARTA Kutná Hora získaly statut Sportovního střediska Českého svazu házené. A co to pro ně vlastně znamená ?Český svaz házené se v posledních letech snaží pracovat na rozvoji metodiky práce v mládeží a na rozvoji členské základny. Vznikají nové mládežnické projekty a tréninková centra i pracovní pozice na krajských svazech. V průběhu roku 2019 dostal zelenou pilotní projekt zabývající se organizací sportovní přípravy pro potřeby talentované mládeže ve sportovních střediscích. V návaznosti na vyhodnocenou perspektivu této aktivity Český svaz házené v roce 2020 vypsal již obsáhlejší výběrové řízení, jehož cílem bylo vybrat 50 úspěšných žadatelských klubů, které získají statut Sportovního střediska. Jedním z povinných dokumentů bylo například předložení „Rozvojového plánu klubu v kategorii žactva“ na následující tři soutěžní ročníky. Projekt je financován z dotačního titulu MŠMT ČR / resp. Národní sportovní agentury / určeného pro talentovanou mládež. 

Pro náš oddíl to znamená, že tři věkové kategorie – starší žáci, mladší žáci a minižáci musí splňovat předepsaná pravidla a kritéria a jejich trenéři jsou na základě toho odměňováni předem určenou částkou, na kterou přispívá rukou společnou svaz a klub.